Türkiye’ye seyahat

Türkiye’ye Seyahat

Koronavirüs (COVID-19) küresel salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, 14 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti resmi otoritelerince ülkeye girişlere ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1) Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Bangladeş, Sri Lanka, Hindistan ve Pakistan’dan gelen yolcuların, Türkiye’ye giriş yapmadan azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi raporu ibraz etmeleri gerekmektedir. Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan direkt olarak gelenler ile son 14 günde bu ülkelerin herhangi birinde bulunan yolculardan, Dünya Sağlık Örgütü ya da Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson and Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozun üzerinden 14 gün geçtiğini belgeleyenler, ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulacaktır. Bu durumu belgeleyemeyen yolcular ise ikametgâhlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınacak, karantina sürecinin 10. gününde yapılacak olan PCR test sonucunun negatif çıkması halinde karantina süreçleri sonlandırılacaktır. 10. günde PCR testi yaptırmayanlar ise 14 gün boyunca karantinada tutulacak, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yayınlanan güncel pandemi rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.

2) Birinci maddede belirtilen ülkelerden ebeveynleri ile birlikte yolculuk yapmak kaydıyla ülkemize giriş yapacak 12 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük yolculardan Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson and Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler, 72 saat öncesinde alacakları negatif sonuçlu PCR test rapor sonucu ile uçuşa kabul edileceklerdir. Bu yolcular için ikametlerinde tekrar PCR testi uygulanacak olup, PCR test sonucu negatif çıkanlar ise karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

3A) Afganistan’dan gelen veya son 14 gün içinde bu ülkede bulunduğu anlaşılan yolcuların Türkiye’ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu yolcular, valiliklerce belirlenecek yerlerde 10 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Konaklama ve havalimanı transfer bedelleri yolcular tarafından karşılanacaktır. Karantinanın 7. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacaktır.

3B) Türkiye’de oturma ya da çalışma izni olan Afganistan vatandaşları havayolu ile seyahatlerinde Türkiye’deki ikametgâh veya çalışma belgelerini ibraz etmeleri şartıyla uçağa kabul edilecek olup, bu kişiler otel karantinasından muaf tutularak karantina sürelerini ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Türkiye’ye ilk giriş noktaları İstanbul veya Ankara dışında bir şehir olan yolcuların ikametlerine yalnızca özel araçla gitmelerine müsaade edilecek olup, yurt içi uçuş yapmalarına veya toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına izin verilmeyecektir.

3C) Afganistan’dan gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları otel karantinasından muaf tutulacak olup, karantina sürelerini ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Ülkeye ilk giriş noktaları İstanbul veya Ankara dışında bir şehir olanların ikametlerine sadece özel araçla gitmelerine müsaade edilecek, yurt içi uçuş yapmalarına veya toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına izin verilmeyecektir.

4) 3A maddesi kapsamında karantina altına alınacak yolcularımızın seyahatlerinden önce aşağıdaki bağlantıda yer alan iletişim bilgileri üzerinden otel rezervasyonlarını yaptırmaları, ayrıca karantina süresince konaklayacakları otelin konaklama ücretini yine seyahatlerinden önce ödemeleri gerekmektedir. Yolcularımız, ilk çıkış noktalarında yetkililerimize konaklama ödemesini yaptıklarına dair belgeyi ibraz etmemeleri halinde,

5) İran ve Mısır’dan gelen yolculardan; azami 72 saat önce yapılmış, negatif sonuçlu PCR test raporu veya Dünya Sağlık Örgütü ya da Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson and Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozun üzerinden en az 14 gün geçtiğini gösteren aşı kartı talep edilecektir.

6) Birinci, üçüncü ve beşinci maddeler kapsamında olmayıp Türkiye’ye giriş yapacak yolcularımız, Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson and Johnson icin tek doz) yaptırdıklarını ve son doz üzerinden en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonuçlarının 28. gününden başlamak üzere hastalığı son altı ay içerisinde geçirdiklerine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri durumunda, kendilerinden ayrıca PCR/hızlı antijen testi raporu talep edilmeyecek olup, bu kişiler için ülkeye girişte bir karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu belgelerden herhangi birinin yolcularımız tarafından ibraz edilememesi durumunda, yolcularımızdan Türkiye’ye girişlerinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu veya Türkiye’ye girişlerinden en fazla 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucu ibrazı talep edilecektir.

7) Türkiye’ye girişlerde yolcular varış noktalarında örnekleme (sampling) yöntemiyle PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda gelen yolcuların test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecektir. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 Rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır. Test sonucu pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler, kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina sonlandırılacaktır. Bu kişilerden Delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantinaları, 14. günün sonunda ibraz edilen negatif PCR testiyle sonlandırılacaktır.