Page 1 - ITM 2018 News
P. 1

2016 YILINDA DOKUMA                   ITM FUARLARI
     MAKİNELERİ SATIŞINDA                    STRATEJIK                  ITM 2018 FUARI
     REKOR BİR YIL GEÇİREN              KONUMUYLA 2018’DE                    İÇİN ETKİLEYİCİ
      PICANOL, ITM 2018’E                  DE İLGI ODAĞI                     BİR SERİ
         HAZIRLANIYOR                     OLACAK                     HAZIRLIYOR
            s.08                      s.09                       s.11                                                                   www.itm2018.com

    ULUSL ARARASI TEKSTİL M AKİNELERİ FUARI

                        14-17 NİSAN 2018                                    SAYI 1
        DÜNYA TEKSTİL TEKNOLOJİLERİNİN      GELENEKSEL BULUŞMA YERİ:


      14-17 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan
      ITM 2018 Fuarı’nın satışları tüm hızıyla devam                            Her geçen gün
      ediyor. Fuar başvuru ve satışlarının 20 Eylül
      2016’da başlamasının ardından dünya markala-                         kapastes, katılımcısı artan,
      rından gelen yoğun katılım talepleri doğrultu-                        Türkye’den ve dünya
      sunda, fuar alanındaki doluluk oranı %80’e ulaştı.
      ITM 2018 Fuarı’nda iplik makinelerinin sergilene-                       genelnden zyaretç akınına
      ceği 3. salon tamamen dolarken, diğer faaliyet                        uğrayan ITM Fuarları,
      konuları olan dokuma (2. salon), baskı & dijital                       Türkye’nn tek, dünyanın
      baskı (5-6. salonlar), örme (7-8. salonlar) ve boya
      & terbiye (10-12-14. Salonlar) bölümlerinin de                        konusunda 3. en büyük
      büyük bölümü şimdiden dolmuş durumda.                             fuarı konumundadır.


      YOĞUN İLGİ DEVAM EDİYOR                                    rinden gelen yoğun katılım talebi, ITM 2018
      ITM, bugün dünya çapında bir marka haline   1-4 Haziran 2016 tarihlerinde yapılan ITM 2016  Fuarı’nın bugüne kadar yapılan en büyük ITM
      geldi. Her geçen gün kapasitesi, katılımcısı artan,  Fuarı’nı, Türkiye’den ve 76 ülkeden 49.730 kişi  olacağını işaret ediyor.
      Türkiye’den ve dünya genelinden ziyaretçi   ziyaret etti.                 Fuara bir yıl kala yerlerin %80’inin dolmuş
      akınına uğrayan ITM Fuarları, Türkiye’nin tek,  Her düzenlendiğinde katılımcı ve ziyaretçi artışı  olması, hem sergi alanı hem de katılımcı
      dünyanın konusunda 3. en büyük fuarı konu-   kaydeden ITM Fuarları, bu doğrultuda başarısı- sayısında önemli bir artış kaydedileceğini
      mundadır.                   nı sürekli atırıyor. Makine ve aksesuar üreticile- gösteriyor.
   1   2   3   4   5   6