ITM News & ITM Daily News


ITM 2018 Değerlendirme

1. Sayı


ITM 2018 Daily News

1.Gün  2. Gün 3. Gün 4. GünITM 2018 News

1.Sayı  2. Sayı 3. Sayı  
Bu Fuar 5174 Sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir.
© Copyright - ITM 2020